Moja wiedza

O narkotykach możecie usłyszeć dużo. Czasem będzie to relacja o subiektywnych odczuciach konkretnej osoby. Czasem będzie to plotka powielana wiele razy i daleka od prawdy jak na przykład ta, że wszyscy czy większość młodych ludzi używa narkotyków.

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Większość młodzieży w Polsce nie używa narkotyków. Takie są fakty!

Chcesz wiedzieć jaki % młodzieży w Twoim wieku nigdy nie spróbowało narkotyków? Poznaj najnowsze dane z badań przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych www.nacomito.pl/o-kampanii

Zachęcamy Was także do szukania rzetelnych źródeł informacji o zagrożeniach jakie niesie używanie nielegalnych substancji. Jednym z nich może być podstrona, którą właśnie oddajemy do Waszej dyspozycji.

Narkotyki to substancje psychoaktywne, co oznacza że wpływają na psychikę człowieka oraz oddziałują na emocje, myśli i percepcję. Zmieniają postrzeganie i zachowanie poprzez wpływ na mózg. Każde ich zażycie, nawet jednorazowe może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Działanie narkotyków na poszczególne osoby nie jest jednakowe. Zapominanie o różnicach międzyosobniczych jest jednym z poważnych zagrożeń. To jak zadziałają narkotyki i jak poważne będą konsekwencje sięgnięcia po nie zależy od płci, masy ciała, uwarunkowań psychicznych, sposobu zażywania substancji, stanu umysłu a nawet tego w jakim towarzystwie się znajdujesz lub w jakim miejscu.

Jedną z najbardziej dramatycznych konsekwencji używania narkotyków jest uzależnienie. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich używek. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zatruć lub zakażenia, w tym wirusem HIV. Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie - zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu. Narkotyki działając na układ nerwowy osłabiają także nasze zdolności psycho-motoryczne oraz wpływają na zdolność oceny sytuacji, w której się znajdujemy, stąd ryzyko wypadków większe.

Sprawdźcie czy Wasza wiedza o narkotykach opiera się na faktach.

Jeżeli nurtują Was bardziej szczegółowe pytania to zawsze anonimowo możecie zadzwonić pod numer OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU ZAUFANIA 801 199 990.

KONOPIE INDYJSKIE, MARIHUANA, HASZYSZ, ŻYWICA KONOPI (OLEJ HASZYSZOWY)

INNE NAZWY:

Zioło, trawka, grass, maryśka, marycha, gandzia, staf, ziele, zielone, joint, dżoint, skun, kolumbijska czekoladka, afgan, grudka, kostka, blant, hasz

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

się rozluźnisz, zrelaksujesz, odprężysz... Pośmiejemy się! Zapomnisz o wszystkich zmartwieniach i kłopotach... Jak nie zapalisz, to nie będziesz się dobrze bawić. Gdyby to nie było fajne, to tyle ludzi by nie paliło, nawet celebryci. Wszyscy palą...

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Normą wśród młodzieży jest nieużywanie marihuany. Większość młodzieży w Polsce, bo aż 76 % szesnasto i siedemnastolatków oraz 63% osiemnasto i dziewiętnastolatków nie używało nigdy marihuany.

Działanie marihuany zależy od przyjętej dawki, różnic międzyosobniczych i może objawiać się w różnorodny sposób. Może spowodować uczucie wesołości, gadatliwość, poczucie odprężenia, ale w równym stopniu może spowodować zamknięcie się w sobie i milczenie, spadek nastroju. Powoduje podatność na "zaraźliwy śmiech", zwiększony apetyt, przekrwione oczy, kaszel. Zaburza koordynację ruchową, percepcję i adekwatną ocenę rzeczywistości, co może prowadzić do niebezpiecznych zachowań. Obniża zdolność koncentracji uwagi i możliwość uczenia się. Wpływa negatywnie na pamięć co powoduje trudności w przyswajaniu nowych wiadomości i w konsekwencji gorsze wyniki w nauce. Dłuższe używanie może prowadzić do apatii, spadku zainteresowań oraz wycofania się z pełnienia ról społecznych. Często występują stany lękowe lub depresyjne, kłopoty ze snem. Obserwuje się także zapalenie krtani i oskrzeli.

U osób palących marihuanę stwierdzono zwiększenie o 40% ryzyka wystąpienia psychozy. Ryzyko jest tym większe, im używanie konopi intensywniejsze. Dowiedzione jest też, że używanie przetworów konopi przyspiesza początek psychoz schizofrenicznych u osób predysponowanych.

Marihuana może wywołać także szereg reakcji nazwanych ogólnie "bad trips". Najczęstsze z nich to reakcje lękowe i napady paniki. Lęk może przybierać nasilenie psychotyczne. Ok. 20-30% osób używających marihuanę doznaje nagłych, krótkotrwałych doznań lękowych.
Tak jak w przypadku innych narkotyków używanie marihuany może prowadzić do uzależnienia.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się występowaniem głodu psychicznego narkotyku, zaburzeniami nastroju i emocji (irytacja, złość, przygnębienie, niepokój) oraz innymi objawami takim i jak skrócenie i spłycenie snu, bóle głowy i brak apetytu.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Myślisz, że po zapaleniu marihuany szybko wyeliminujesz ją z organizmu? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Substancje zawarte w marihuanie lub ich metabolity, w zależności od ilości i częstotliwości palenia, mogą być wykryte w moczu po kilku godzinach, dniach, a nawet tygodniach!
 • Marihuana zmniejsza stężenie testosteronu, obniża poziom libido, a także ruchliwość plemników. Dzieci matek palących marihuanę w ciąży mają mniejszą wagę urodzeniową w porównaniu z dziećmi matek niepalących
 • Problemy związane z używaniem konopi stanowią w Europie drugi po opiatach powód zgłaszania się do specjalistycznego lecznictwa. W Polsce także rośnie liczba osób zgłaszających się do leczenia z powodu uzależnienia od przetworów konopi.
 • Prowadzenie samochodu pod wpływem przetworów konopi grozi takimi samymi konsekwencjami jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Dodatkowo warto zapamiętać, że konopie, zaraz po alkoholu, stanowią najczęściej wykrywaną w Europie substancję u kierowców, którzy spowodowali wypadek drogowy.

AMFETAMINY (AMFETAMINA, METAMFETAMINA, ECSTASY)

INNE NAZWY:

spid, speed, amfa, feta, proszek, proch, białe, białe szaleństwo, ścierwo, setka, ex, tabsy, E, eska, piguła, drops, bleta, UFO, love, koła, felgi

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

po co masz spędzać tyle czasu nad książkami i się uczyć... Wyjdź z nami na imprezę i odpocznij, później wciągniesz sobie trochę amfy i nauczysz się wszystkiego znacznie szybciej! Od jednego razu się przecież nie uzależnisz...

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Oddziaływanie amfetaminy i pochodnych zależy od dawki, sposobu zażycia i czynników osobniczych, takich jak masa ciała, płeć, uwarunkowania psychiczne i nastawienie danej osoby. Ta sama dawka u jednej osoby może wywołać wszelkie negatywne działania charakterystyczne dla jednorazowego zażycia, a u innej osoby może spowodować dramatyczne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Amfetamina pobudza organizm na kilka sposobów. Drażni ośrodek oddechowy, zwęża naczynia krwionośne, podnosi ciśnienie krwi, powoduje przyspieszoną czynność serca, zmniejsza łaknienie (łącznie z ryzykiem jego utraty) i potrzebę snu. Powoduje przypływ energii, który zakłóca tok i precyzję myślenia. Subiektywnie odczuwane podwyższenie nastroju i wzmożona aktywność zawsze odbywa się kosztem organizmu. Używanie amfetaminy prowadzi do poważnych skutków psychicznych. Mogą wystąpić poważne zaburzenia nastroju, drażliwość, agresywność lub apatia. U osób używających amfetaminy mogą też wystąpić silne stany lękowe i urojenia – psychoza poamfetaminowa jest jedną z możliwych kolejnych konsekwencji. W dłuższej perspektywie używanie amfetaminy prowadzi do trudności w zapamiętywaniu i przyswajaniu nowych wiadomości, co przekłada się na gorsze wyniki w nauce lub prowadzi do całkowitej niemożności skupienia się i nauki.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się znacznym obniżeniem nastroju, uczuciem smutku, czasem myślami samobójczymi, uczuciem zmęczenia, apatii. W początkowym okresie odstawienia wzrostem apetytu i przedłużonym czasem snu (rzadziej bezsenność).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Działanie toksyczne amfetaminy zwiększa się w wysokiej temperaturze otoczenia (np. w czasie upałów ryzyko przedawkowania jest większe mimo przyjęcia poprzednio tolerowanej dawki).
 • U osób mających tętniaki wzrost ciśnienia związany z przyjmowaniem amfetaminy może doprowadzić do ich pęknięcia i jeśli znajdują się one w mózgu – do wylewu.
 • Problem z używaniem substancji z grup amfetamin najbardziej widoczny jest w Szwecji i w Polsce gdzie prawie co czwarty pacjent, który trafia do lecznictwa z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych leczony jest właśnie z powodu uzależnienia od amfetaminy lub jej pochodnych.

KOKAINA, CRACK, PASTA KOKAINOWA

INNE NAZWY:

biała dama, koka, śnieg, koks, gram, kisiel,

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

uczucia po wzięciu kokainy albo wdychaniu cracku są niesamowite! Poczujesz taką moc, jak nigdy... Będziesz mieć wrażenie, że nikt Cię nie pokona! A wiesz, jak się wtedy szybko myśli?

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Kokaina jest substancją o krótkim okresie działania dlatego ryzyko uzależnienia jest bardzo wysokie. Osoby przyjmujące przewlekle kokainę są wielomówne i pobudzone psychoruchowo. Występują u nich stałe wahania nastroju, wybuchy złości i agresji. Pobudzenie ruchowe, spadek łaknienia, zmniejszona liczba godzin snu prowadzą z reguły do wyniszczenia całego organizmu. W okresach gdy osoba próbuje zrezygnować z kokainy lub ją ograniczyć pojawia się drażliwość, obniżenie nastroju, niepokój, myśli samobójcze. Głód psychiczny narkotyku jest tak silny, że w celu zdobycia pieniędzy na kolejną dawkę osoba uzależniona może zachowywać się w sposób agresywny i przestępczy. Przez otoczenie traktowani są jako nieobliczalni i nieprzewidywalni: niestabilność nastroju, czasami urojenia prześladowcze wzbudzają lęk i odrzucenie, co prowadzi do izolacji i poczucia osamotnienia.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się depresją, lękiem, głodem psychicznym, zmęczeniem, znużeniem, obniżeniem nastroju, niepokojem i myślami samobójczymi.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Kokaina postrzegana przez niektórych jako niegroźny środek zwiększający wydajność i poprawiający nastrój, w krótkim czasie potrafi postarzeć serce i mózg człowieka nawet o 40-50 lat? Dla serca przyjmowanie kokainy oznacza ogromny wysiłek, porównywalny do zmęczenia sportowca tuż po zakończeniu czterogodzinnego biegu. Narkotyk obciąża je tak, że tempo jego uderzeń może się zwiększyć nawet o 100%!
 • Badania socjologiczne wykazują, że zarówno osoby przyjmujące kokainę w sposób "rekreacyjny", jak i uzależnione od kokainy, mają podobne problemy np.: konflikty z partnerami, z prawem, dokonują aktów przemocy.

OPIATY (HEROINA, OPIUM, MORFINA)

INNE NAZWY:

hera, zupa, kompot, "brown sugar", helena, proszek

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

jak masz jakieś problemy, których nie możesz rozwiązać, to chociaż możesz o nich zapomnieć! Jak już zapomnisz, będziesz taki zadowolony i spokojny. Weź heroinę, jeden raz ci nie zaszkodzi... Czy na pewno?

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

W przypadku heroiny uzależnienie fizyczne i psychiczne pojawia się bardzo szybko i powoduje znaczne upośledzenie psychicznego i społecznego funkcjonowania. Prowadzi do wyniszczenia organizmu, uszkodzenia narządów miąższowych i zaburzeń psychicznych. Lęk przed brakiem narkotyku jest tak silny, że całe życie osoby uzależnionej od heroiny jest podporządkowane jego zdobywaniu.

Używanie heroiny niesie ze sobą wysokie ryzyko przedawkowania (szczególnie przy iniekcyjnym podaniu), które może objawiać się depresją oddechową, sinicą (najpierw sinienie ust i opuszków palców), nienaturalnym rozluźnieniem (wiotczenie mięśni szkieletowych), zwolnioną akcją serca i niskim ciśnieniem krwi. W skrajnych przypadkach może wystąpić śpiączka i zgon, spowodowany ostrą niewydolnością oddechową.

W związku z iniekcyjną ( w postaci dożylnych zastrzyków) drogą przyjmowania heroiny ogromnie wzrasta ryzyko zakażenia HIV/AIDS i wirusowym zapaleniem wątroby.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się silnym głodem psychicznym narkotyku, bólem brzucha połączonym z nudnościami, wymiotami, biegunką, bólem kończyn dolnych i kręgosłupa, poważną depresją, zaburzeniami snu oraz zmianami nastroju.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Podobnie jak przy innych narkotykach, tak samo jakość heroiny na rynku jest wątpliwa, a w jej składzie nie raz wykrywano zaskakujące "domieszki".
 • Uzależnienie od heroiny to główny powód zgłaszania się do leczenia zarówno w Europie jak i w Polsce.

LSD

INNE NAZWY:

kwas, kwach, trias, znaczki, listek, papierek, kryształek

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

po wzięciu LSD świat jest znacznie piękniejszy! Nie potrzebujesz różowych okularów, wszystko jest wtedy kolorowe i błyszczące... jak w raju! Będziesz taki lekki, jakbyś się unosił nad ziemią, czas zacznie płynąć o wiele wolniej... I jak to szybko działa, nawet nie musisz długo czekać na efekt!

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

LSD zaburza pamięć i umiejętność adekwatnego wnioskowania oraz oceny własnych umiejętności. Mogą występować omamy, zwłaszcza wzrokowe oraz różnego rodzaju złudzenia. Osoba pod wpływem LSD jest bardzo podatna na każdy rodzaj sugestii, w szczególności autosugestię. Zarówno rodzaj halucynacji, jak i ich treść są uzależnione od nastawienia osoby zażywającej środek i od atmosfery, w której dochodzi do jego użycia. Jak w każdym innym przypadku działanie narkotyku zależy od właściwości konkretnej osoby oraz okoliczności w jakich narkotyk jest używany. Dlatego po jego użyciu może wystąpić zarówno nastrój euforyczny, jak i lęki, napady paniki z czynną agresją wobec otoczenia i siebie czy silne uczucie osamotnienia. Używanie LSD może prowadzić do poważnych stanów depresyjnych i urojeń.

Skutki zażywania LSD można odczuwać nawet przez bardzo długi czas! Czasem następuje "flashback" czyli ponowne, chwilowe pojawienie się halucynacji w znacznym odstępstwie czasowym od momentu zażycia LSD, nawet po upływie kilku tygodni czy miesięcy. Częste używanie tego narkotyku może powodować uszkodzenia mózgu! U niektórych osób może spowodować wyzwolenie się stanów psychotycznych, często spotykane są także tendencje samobójcze.

Czasem przy zażyciu substancji halucynogennych zdarzają się tzw: "złe podróże" (bad trip). Są to stany charakteryzujące się m.in. poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się głodem psychicznym narkotyku, zaburzeniami nastroju, irytacją, złością, przygnębieniem, niepokojem, skróceniem i spłyceniem snu, bólami głowy, brakiem apetytu.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Osoba będąca pod wpływem tego narkotyku charakteryzuje się dziwnym zachowaniem, irracjonalnymi wypowiedziami, bełkotliwą mową, brakiem koordynacji ruchowej i zaburzeniami w orientacji przestrzennej. Łatwo wtedy o nieostrożność i wypadek.

SUBSTANCJE LOTNE (AEROZOLE, LOTNE ROZPUSZCZALNIKI, ANESTETYKI, LOTNE AZOTANY)

INNE NAZWY:

klej, rozpuszczalnik, gaz, solwent, rozpuchol, budzio

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

powdychaj trochę kleju, a poczujesz się jak we śnie! Można zupełnie odlecieć i zapomnieć o całym świecie. Spróbuj, przecież to nawet nie jest prawdziwy narkotyk, na pewno ci nie zaszkodzi... Czyżby?

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Używanie substancji lotnych może szybko prowadzić do uzależnienia. Zanim jednak do tego dojdzie ich używanie wiąże się z dużym ryzykiem wynikającym z osłabienia krytycyzmu, nierealną oceną rzeczywistości, zaburzonym tokiem myślenia i wnioskowania. Osoba pod wpływem substancji lotnych może podejmować szereg zachowań niebezpiecznych dostosowanych do treści omamów. Używanie substancji lotnych wpływa toksycznie na układ nerwowy – jego uszkodzenia należą do częstych konsekwencji używania co przejawia się w obniżonym intelekcie i osłabieniem pamięci. Długotrwałe używanie substancji lotnych prowadzi do nieodwracalnych zmian osobowości i praktycznie może uniemożliwić normalne funkcjonowanie.

Odstawienie narkotyku po długotrwałym używaniu prowadzi do zespołu abstynencyjnego objawiającego się pobudzeniem, drażliwością, lękiem, przygnębieniem oraz różnymi objawami fizycznymi: drżenia i skurcze mięśni, przyspieszenie akcji serca, mdłości i bóle brzucha, bóle głowy.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Używanie różnych substancji lotnych stwarza szczególne zagrożenie śmiercią przez uduszenie. Przykładem może być butan – gaz do zapalniczek- który powoduje silne opuchnięcie gardła.
 • Trudno jest kontrolować ilość wdychanej substancji. Przy dużej ilości może nastąpić dysfunkcja obiegu krwi w mózgu, co może spowodować jego uszkodzenie.
 • Regularne używanie środków wziewnych wiąże się z pojawieniem się różnych krost, owrzodzeń, pęknięć w okolicach nosa i ust, częsty jest też katar i krwawienie z nosa.

DOPALACZE

INNE NAZWY:

smarts, legal highs, herbal highs, boosters

ZNAJOMI MÓWIĄ CI, ŻE...

poprawisz sobie nastrój...? Przetańczysz całą noc bez żadnego wysiłku...? Nic bardziej mylnego!

A PRAWDĄ JEST, ŻE...

Dopalacze to specyfiki o działaniu stymulującym, euforyzującym, relaksującym czy halucynogennym. Każda z substancji działa inaczej, dlatego warto wejść na stronę www.dopalaczeinfo.pl i poznać fakty o dopalaczach.