Dla nauczycieli

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!” realizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a której honorowego patronatu udzielił Mister Zdrowia, został przygotowany konspekt zajęć dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków. W celu otrzymania konspektu w wersji on-line należy skontaktować się z:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej
tel. (22) 641 15 01

Adres e-mail: profilaktyka@kbpn.gov.pl

Dodatkowo rekomendujemy Państwu poniższe publikacje:
1/ pod linkiem http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707
zachęcamy do zapoznania się przede wszystkim z programem profilaktycznym autorstwa Krzysztofa Wojcieszka pn: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz scenariuszem zajęć na spotkanie z rodzicami pn: Nowe zagrożenie – „Dopalacze”

2/ pod linkiem http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1681384
zachęcamy do poznania programu profilaktyki uniwersalnej Unplugged

3/ pod linkiem http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315
zachęcamy do poznania programu wczesnej interwencji FreD goes Net

4/pod linkiem http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=105944
polecamy bazę programów rekomendowanych

Dodatkowo na stronie http://www.narkomania.org.pl
znajduje się osobna zakładka z materiałami dla nauczycieli http://www.narkomania.org.pl/dla-nauczycieli